Skip to content

Pomóżmy Prezydentowi bronić Konstytucji

11 listopada 2010

Kilka dni temu media pokazały ceremonię podpisania przez prezydenta ustawy antydopalaczowej. Pojawiły się wówczas głosy prawników, że ustawa może być niekonstytucyjna, że daje zbyt duże uprawnienia władzom administracyjnym i dlatego, mimo podpisania ustawy, jej konstytucyjność miała być jeszcze sprawdzona. Ciekawe jednak, że owi wybitni prawnicy nie mieli tego typu zastrzeżeń do ustaw ograniczających wolności obywatelskie, takich jak ustawa z marca 2007 wyrzucająca ławników z sądów, ustawy o kontroli korespondencji elektronicznej czy rejestrowanie na kilka lat wstecz miejsca przebywania użytkowników telefonów komórkowych. Obecny prezydent, jeszcze jako pełniący obowiązki głowy państwa, w czerwcu tego roku podpisał totalitarną ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, której ewidentnym celem było szpiegowanie i skłócanie rodzin oraz wspieranie mafijnego biznesu rodzin zastępczych.

Być może jednak po objęciu przez prezydenta urzędu, jego zespól doradców zmienił się. W związku z tym pomyślałem sobie, że trzeba prezydenta wesprzeć, dać mu szansę obrony konstytucji. Jak wcześniej pisałem, 30 lipca tego roku złożyłem skargę konstytucyjną kwestionującą zasadność usunięcia ławników z sądów karnych. Sprawa ta utknęła w Trybunale Konstytucyjnym i wysokie gremium do tej pory nie znalazło czasu żeby zdecydować czy sprawą w ogóle warto się zająć. Trybunał jest wyraźne przeciążony i potrzebuje pomocy. Dlatego wczoraj udałem się do Kancelarii Prezydenta RP i złożyłem pismo z prośbą o wsparcie mojej skargi. Poniżej załączam tekst pisma wraz ze scanem potwierdzenia jego złożenia.

Zachęcam też osoby będące w podobnej do mojej sytuacji do pójścia tą drogą.

Bogdan Goczyński

______________________________________________________________________

Bogdan Goczyński                                                              dnia 10 listopada 2010r.

Szanowny Pan

Bronisław Komorowski, Prezydent RP

ul.Wiejska 10

00-902 Warszawa

Prośba o wsparcie skargi konstytucyjnej. Sygnatura akt skargi: TS 180/10.

Uprzejmie proszę o poparcie skargi konstytucyjnej o sygnaturze jak wyżej. Skarga ta została złożona 30 lipca br. w moim imieniu i kwestionuje zgodność artykułów 28 i 30 Kodeksu Postępowania Karnego z Konstytucją RP. Główny jej motyw to brak udziału obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, który to udział jest wymagany przez artykuł 182 Konstytucji.

Z kolei, zgodnie z artykułem 4 Konstytucji, naród sprawuje władzę przez swoich obywateli lub bezpośrednio. Władza sądownicza jest władzą równorzędną a często nadrzędną w stosunku do pozostałych władz państwowych, jednak osoby ją reprezentujące nie mają żadnego mandatu społecznego.

Obecna sytuacja przypomina bardziej przestępczą mafię niż rzetelne sądy, jakich należałoby oczekiwać w demokratycznym państwie. Dzieje się tak dlatego, że sądownictwo jest poza jakąkolwiek kontrolą społeczną. Udział obywateli w sądach może tę sytuację naprawić. Autentyczny udział społeczny w polskim sądownictwie da też możliwość przywrócenia tej instytucji roli i zaufania, jakim powinna się ona cieszyć.

Prezydent ma prawo złożenia skargi konstytucyjnej a czuwanie nad przestrzeganiem Konstytucji jest Jego formalną misją.

Tekst skargi można uzyskać bezpośrednio w Trybunale Konstytucyjnym.

Bogdan Goczyński

Pismo do Prezydenta

Pismo do Prezydenta

Linki do innych artykułów.

Prezydent podpisał ustawę antydopalaczową.

Poprzyjmy petycję przeciwko totalitaryzmowi państwowemu

Społeczni sędziowie w polskich sądach? Skarga w Trybunale Konstytucyjnym.

Polskie sądy niekonstytucyjne. Czy Rzecznik Praw Obywatelskich się obudzi?

Ławnicy czy ława przysięgłych?

Czy polskie sądy działają zgodnie z Konstytucją? Wprowadźmy sędziów społecznych! Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego.

Reklamy

From → Uncategorized

12 Komentarzy
 1. Panie Goczyński, czytałam postanowienie „sądu” o zabezpieczeniu alimentow, pomijając fakt że sędzia nie posiadająca delegacji min. sprawiedliwości nie miala prawa orzekać, to orzeczenie jest również nieistniejące. Postanowienie podlegające zaskarżeniu skonstruowane w ten sposób że jego sentencja wraz z uzasadnieniem stanowi jeden dokument nie istnieje w znaczeniu procesowym w sytuacji w której skład sądu podpisał tylko uzasadnienie a nie podpisał sentencji. SN III CZP 84/02, III CRN 60/79 w zw. z arty.324 par.3 w zw. z art. 360 i 361 kpc. i nie może stać się prawomocne. Nadanie klauzuli wykonalności takiemu orzeczeniu to przestępstwo poswiadczenia nieprawdy z art.271 kk i odpowiada rownież karnie adwokat pańskiej żony jeżeli posługuje się takim dokumentem. Może Pan ich ścigac za szkody wyrządzone dokonaniem zabezpieczenia. Jest to również pozbawienie prawa do sądu które jest realizowane przez otrzymanie orzeczenia prawidłowego pod każdym względem formalnym.Wnieś Pan o uchylenie tego postanowienia i rozpoznanie powództwa panskiej zony ponownie. Ja mam takich orzeczen kilka i równiez walczę o swoje prawa. Czytamy wszystkie Pana artykuły na Aferach Prawa.

  • Pani Tereso, dziękuję za poradę. Należy zauważyć jednak, że owo postanowienie wydane zostało przez oszustów a wszelkie odwołania rozpatrywane byłyby przez ich kumpli i takich samych szwindlerów. Ja już to próbowałem. Typowy polski sędzia to notoryczny szwindler bez poczucia honoru. Niejakiemu sędziemu Młyńskiemu z Warszawy powiedziałem na rozprawie, że jest szwindlerem, posłusznie to zaprotokołował i dalej robił swoje szwindle. Nawet się nie obraził a było tam sporo ludzi. Poza tym polski sędzia jest niesamowicie tępy. Gdyby oni mieli odrobinę oleju w głowie, to już dawno załatwiliby sprawę porządnie i uniknęli kompromitacji.
   Pozdrawiam. Bogdan Goczyński

 2. Wnies Pan jednak o otwarcie na nowo zamkniętej rozprawy rozwodowej o uchylenie nieistniejącego orzeczenia i rozpoznania sprawy na nowo. Nieistniejące orzeczenie nie może się uprawomocnic. W razie odmowy złóż Pan skargę do Trybunału w Strasburgu za pozbawienie prawa do sądu art.6 jak i naruszenie zasady równosci stron w małzenstwie art. 5 protokół 7 Konwencji obowiązujący od 2003.DZ.U. nr.42 poz.364. 365. Prawnicy Lex Nostrum piszą skargi do Trybunału.

 3. Agnieszka P permalink

  Witam
  Mam problem z Urzędem Miasta w Iławie -Moim zdaniem to jest bezprawie .
  Posiada on moje bilingi bankowe -jak to możliwe ,bez mojej zgody lub prokuratury itp.
  Na podstawie tych bilingów stara się ustalić gdzie się leczę i gdzie przebywam w sanatoriach .
  A sprawa dotyczy wymeldowania mnie z mieszkania które dostałam z Urzędu jako osoba samotnie wychowująca dzieci-
  Wniosek o wymeldowanie złożył mój były mąż w marcu ubiegłego roku -obecnie od 2 lat jesteśmy po rozwodzie bez podziału majątku .Za każdym razem kiedy wracam ze szpitala lub sanatorium moje ubrania oraz rzeczy osobiste są wyrzucane- dokumenty niszczone .
  Jestem osoba niepełnosprawą i niedowidzącą z 1 grupa inwalidztwa po wielu operacjach.
  Czyżby Urząd Miasta Chce się pozbyć i wymeldować osobę niepełnosprawną na ulice a byłemu mężowi dać mieszkanie komunalne.To jest jakiś horror.
  w załączeniu jedno z wielu pism które składałam do Urzędu Miasta

  Bardzo proszę o pomoc
  Agnieszka Kruszyńska
  ul.Królowej Jadwigi
  14-200 IłAWA
  adres korespondencyjny mojej mamy

  ilawa@gazetaolsztynska.pl
  Proszę o pomoc
  Czy Urząd Miasta w Iławie Warmińsko Mazurskie-może posiadać bilingi z konta -bez mojej zgody ,a pochodzące z kradzieży przez byłego męża który je dostarczył.Dotyczy wymeldowania osoby niepełnosprawnej i niedowidzącej.Czy Urząd wszedł tez na drogę przestępstwa.Na podstawie tych bilingów Urząd śledził mnie gdzie byłam i co kupowałam-lecząc się po całej Polsce/w szpitalach i Sanatoriach itp-proszę o pomoc=
  Mój horror trwa od 8 miesięcy w Urzędzie-urząd traktuje mnie jak przestępce -szukając mnie po całej Polsce gdzie się leczę i operuje .
  pozdrawiam- AGA z Iławy
  tel.6061855415
  adres do korespondencji:
  Grunwaldzka 4/36
  14-200 Iława

  ul.Grunwaldzka 4/36

  • Adres korespondencyjny: ul. Grunwaldzka 4/36 Tel.606185415
   Prezydent Rzeczpospolitej Polski
   Dot. Proszę o Pomoc
   Zwracam się o pilną pomoc –jestem poniżana psychicznie kontrolowana i wyśmiewana oraz inwigilowana przez Urząd Miasta Iławy /co wpływ na mój stan zdrowia/-jestem po wielu operacjach z 1-szą grupą inwalidztwa i wymagam opieki osoby drugiej,- z legitymacją osoby niewidomej. Urzędu Miasta w Iławie to nie interesuje. Posiada moje bilingi bankowe z kradzieży przez byłego męża P .Pokojskiego które je dostarczył i rozpowszechnia. Urząd oraz były mąż –/jest paserem/Nadmieniam iż nie jest on mym mężem od ponad 4-lat.. Dokumenty medyczne które musiałam dostarczyć do Pani Sekretarz jako usprawiedliwienie o pobytach poza miejscem zamieszkania ./przyjazdy wyjazdy itd./Zostałam niewolnikiem mieszkania oraz Urzędu Miasta w Iławie który prowadzi postępowanie o moje wymeldowanie od ponad 2-ch lat /a zbiera papiery z przed 10-lat –a nie obecnie/oraz zostałam przestępcą bez wykroczenia i wyroku . Jestem głównym najemcą lokalu i Obywatelką Iławy od urodzenia /nadmieniam iż mieszkanie to otrzymałam jako matka samotnie wychowująca dzieci. z którego Urząd za pośrednictwem byłego męża wyrzuca mnie na ulicę. Dodam że płacę za ten lokal i nie jestem zaległa. Dlatego postanowiłam walczyć o godne życie . Złożyłam i napisałam w tej sprawie setki listów do różnych instytucji państwowych i pozarządowych w tym do Unii Europejskiej o pomoc i AZYL w innym kraju lub mieście-Bardzo proszę Pana Prezydenta o pomoc i poparcie mojego stanowiska w tej sprawie.
   Najlepszym wyjściem byłoby otrzymanie odrębnego mieszkania .Poza miastem Iława –bo tam jestem ;prześladowana przez Urząd oraz wymiar Sprawiedliwości/dot. Prokuratury do której zwracałam się wielokrotnie o pomoc .dot. przemocy w rodzinę, zagrożeniu życia ,kradzieży moich dokumentów oraz przedmiotów osobistych, pobicia i przemocy – wszystkie te sprawy zostały umorzone. Dlaczego??? W takim społeczeństwie jak Iława nie mogę żyć i doczekać starości-a przecież parę lat wstecz otrzymywałam dyplomy i listy pochwalne, oraz wyróżnienia-a teraz jestem traktowana jak przestępca –wiele wyjaśnia ostatni list który pisałam do P. Burmistrza Miasta Iławy /jeden z nich załączam.
   Nie Chce mieszkać w tak zakłamanym i bezprawnym mieście jak Iława. Mieszkanie wspólnie w moim mieszkaniu z psychopatą damskim bokserem jest nie do pomyślenia- ciągłe wyzwiska i poniżania w moim kierunku, oraz nieudostępniania mi całego lokalu-kontrolowania mojej korespondencji i przetrzymywania jej. Pani Sekretarz Iławy mści się na mnie że ja wszędzie pisze o pomoc –ale przecież konstytucja tego nie zabrania walczyć o sprawiedliwość i poszanowanie obywatela -którego w Iławie nie ma –jest natomiast bezprawie i inwigilacja w moja osobę jako niepełnosprawną, poniżyć i wyrzucić na ulicę –takie jest motto Urzędu miasta w Iławie.
   Proszę o pilną pomoc- z poważaniem jeszcze mieszkanka Iławy Agnieszka Pokojska.

 4. Bezprawie
  Tak ma Pani racje.
  To jest ingerencja w prywatność czy w Iławie u Urzędzie Miasta znają prawo -co na to Prokuratura-
  powinna przeprowadzić szczegółowe śledztwo.
  pozdro. fol

 5. Naczelny Sąd Najwyższy
  w Warszawie
  Dot. Skarga z zapytaniem :
  Złożyłam do Sądu Rejonowego w Iławie pismo o odszkodowanie za kradzież moich rzeczy osobistych z mojego mieszkania.- sprawa została zawieszona z nieznanych mi do tej pory przyczyn .W międzyczasie były małżonek złożył do Sądu o nakaz zapłaty rzekomo za czynsz ,który płaciłam .-od dnia rozwodu zapłaty.-i Sąd natychmiast zaocznie nakazał mi zapłacić .Dlaczego ja jako najemca główny muszę mu zapłacić a za skradzione rzeczy osobiste sprawa ucichła .Nadmieniam iż wielokrotnie zwracałam się do Prokuratury o pomoc oraz składałam doniesienia o przestępstwie-sprawy zostały umarzane-dlaczego.
  Niniejszym składam oficjalną Skargę na opieszałość i podejrzewane utrudnienia Sądu i Prokuratury w Iławie oraz ,Dlaczego sprawa o kradzież moich rzeczy osobistych /dokumentów i ubrań /tak długo trwa. Natomiast priorytet ma sprawa byłego męża o zapłacenie część czynszu które i tak płaciłam ,i płacę nadal-chociaż Sąd zabrał mi moją książeczkę mieszkaniową. Przecież ja jestem głównym najemcą tego lokalu a były mąż czuje się jak właściciel –wyrzucając nawet moje panieńskie meble. Sąd nie uwzględnił tych spraw i dał wiarę byłemu mężowi oraz świadkom z innej kamienicy i sąsiadów od kieliszka. Nadmieniam iż były mąż wyrzucił moje wszystkie ubrania i rzeczy osobiste oraz dokumenty /w tym bilingi bankowe/- to kradzież ,Którą Prokuratura w Iławie umorzyła nie widząc znamion przestępstwa. To jakaś paranoja – Czyżby w Iławskiej Prokuraturze nie znali prawa. Umorzyli nawet postępowanie o znęcanie się nad rodziną. Ja i moja mama oraz rodzina dostaje do dziś telefony z pogruszkami itd. Dlaczego są brane pod uwagę tylko zeznania sąsiadów a nie wiarygodne moje zeznania. Przecież ja z tym człowiekiem zamieszkuje a nie z sąsiadami –to jest człowiek o dwóch charakterach. Dla ludzi wydaje się dobry a dla rodziny diabeł z rogami –wulgarny i damski bokser. Znęca się psychicznie od wielu lat w tym ostatnio nęka moją schorowaną mamę i siostrę. Tego Sąd nie bierze pod uwagę – dopiero jak dojdzie do tragedii-ale w tedy będzie za pużno. To po co jest prawo i niebieskie karty o przemocy w rodzinie –jeżeli kobieta w tej sprawie zostaje sama ,bez pomocy Sądu i Prokuratury. Uznana winną. Jak mężczyżni wobec Sądu i Prokuratury są bezkarni ,tylko obwinione osoby poszkodowane. Proszę wysoki Sąd o wyjaśnienie-czy kradzież ubrań jest bezkarna ,ale zapłata którą dostałam przez Komornika – jest karą dla mnie-mimo że Wyrok niesłuszny,/Do dzisiaj go nie otrzymałam na piśmie/.Po informowałam się telefonicznie iż mogę go otrzymać za jakąś opłatą .?
  Proszę o pilne rozpatrzenie sprawy moich ubrań i rzeczy osobistych- Pytanie: czy mam kupić nowe na koszt Sądu w Iławie.
  Z poważaniem

 6. Email: a.dyskietka@wp.pl
  treść zapytania: Szanowny Panie Rzeczniku Praw Obywatelskich Urząd Miasta w Iławie prowadząc sprawę od 2-ch lat o wymeldowanie mnie z własnego mieszkania którego jestem głównym najemcą – rozpowszechnia z kradzieży moje prywatne bilingi bankowe ,wysyła je do różnych instytucji -nawet do Opieki Społecznej w Iławie.Czy ma takie prawo do rozpowszechniania tego osobą postronnym.Np.co kupowałam gdzie ,i jakie produkty,oraz za co płaciłam przelewem.Posiada również moją dokumentację medyczną częściowa też z kradzieży -na co choruję i gdzie się leczę /może Urząd Miasta w Iławie będzie mnie leczył/. Zgłaszałam te sprawy do Prokuratury w Iławie ale – to ich nie interesuje.Urząd Miasta żąda zaświadczeń od lekarzy którzy mnie leczą po Polsce -oraz pobytów w szpitali .To jest inwigilacja w moją prywatność i wolność.Nadmieniam iż jestem osobą niepełnosprawną z 1-szą grupą inwalidzką i posiadam legitymację osoby niewidomej. Najlepiej taką poniżyć i wyrzucić na ulicę bo jest niepotrzebna -A kiedyś parę lat temu otrzymywałam dyplomy i puchary od samego Wojewody i Burmistrza Iławy.-jak to możliwe. z poważaniem AGA

 7. Burmistrz Miasta Iławy

  Zażalenie- o poniżaniu

  Szanowny Panie Burmistrzu ,- Dlaczego ? jest tak długo prowadzone postępowanie o wymeldowanie mnie z lokalu -sprawa trwa już ponad 2 lata./Psychiczne znęcanie się przez Pana Urząd- zarządzanie / -czy Urząd jest dla Obywatela czy Obywatel dla Urzędu.
  Można powiedzieć że Urząd mnie gnębi i poniża w społeczeństwie w Iławie i traktuję jako przestępcę -osobę z 1-szą grupą inwalidztwa wymagającą opieki osoby drugiej, a jej nie mam ze względu iż prowadzone jest tak długo i opieszale postępowanie o wymeldowanie mnie z lokalu który otrzymałam jako matka samotnie wychowująca dzieci. Nadmieniam iż otrzymuję z Urzędu zasiłek pielęgnacyjny na leczenie, oraz opiekę ,dlatego iż wymagam opieki –mam tylko gnębienie psychiczne od Pana Urzędu oraz od byłego męża.
  Od 4 lat jestem po rozwodzie -i co do tego Pan Pokojski ma -aby mnie wymeldować ,płacę za mieszkanie ale czy on wszystko musi wiedzieć i informować Urząd-jak go informuje o wszystkim . Ja tego Pana unikam jak najdalej ,a on wykorzystuje to i zgłasza że nie mieszkam-to znaczy że mieszkam na ulicy. Kontrole nasłane przez Panią Sekretarz Straży Miejskiej -to jest inwigilacja w moją prywatność. Np. W dniu 15 kwietnia o godz.20.30-czy ja nocuje w domu, czy u sąsiada. A na następny dzień rano 7.30,20.40 itd.
  Jak byłby Pan był w mojej sytuacji czy znosiłby Pan oszczerstwa i wyzwiska -na pewno nie-to dlaczego Pan jako Burmistrz tego Miasta takie wyroki daje dla mnie. Ludzie pokazują mnie palcami -to ta kobieta co Urząd chce ją wymeldować. Zwróciłam się do Unii Europejskiej o Azyl w innym kraju lub mieście.-bo w taki mieście jak Iława -bezprawia ,nie będę mogła doczekać starości-a jestem już w podeszłym wieku ,takim społeczeństwie z krytyką. Ja nie wyprowadzałam się z mojego mieszkania nigdy –a jeżeli już -to powtarzam że w celach leczniczych. Moje słowa są niewiarygodne ,tylko świadków P. Pokojskiego. Ale doskonale wiedzą do jakich sklepów chodzę oraz jak sie ubieram -i opowiadają P. Pokojskiemu .Nie są moimi materacami aby wiedzieli kiedy śpię .Na przykład kiedy leczę się w Krakowie w Akademii jestem tam kilka dni lub tygodnie -to dlaczego musze sie tłumaczyć ,kiedy wrócę i przedstawiać żądane doku męty Urzędowi. Może mnie będzie Urząd leczył -bo sprawdzał nawet u jakich lekarzy się leczę. Dlaczego ja muszę się tłumaczyć przed Urzędem ,jestem wolną kobietą i niezależną nikomu-i chyba niewolnictwa w Polsce nie ma. A Urząd mnie tak poniża. Jestem mieszkanką Iławy od urodzenia – chyba w złym i bezprawnym mieście się urodziłam.
  Nap .w marcu br. leżałam w szpitalu cały miesiąc w Krakowie to Pan Pokojski złożył pismo do Urzędu o natychmiastowe wymeldowanie- a tak w ogóle to co ten Pan, ma do mnie ,skoro od 4 lat nie jest

  już moim mężem. Wiem dlaczego i kto za tym stoi- nie może zamieszkać z inną kobietą która także nie ma mieszkania -a on chciałby ją zameldować u siebie .Otrzymując zezwolenie z Urzędu.
  Oprócz tego iż sama wymagam opieki osoby drugiej to jeszcze mam chorą mamę i chorą siostrę na nowotwora -i często im pomagam oraz przebywam u nich w domu,. Na tej podstawie tego także chce mnie wymeldować -ale wszyscy mieszkamy w Iławie parę domów dalej od mojego. Czy ja mam być niewolnikiem swojego mieszkania-bo np. .kiedy wyjadę albo jak mnie nie ma-to donosi do Urzędu że się wyprowadziłam. To jakiś horror.
  Polskie prawo a w szczególności w Iławie jest puste -muszę sama walczyć o godne życie i poszanowanie. Dlaczego Urząd nie spyta P .Pokojskiego gdzie był jak ja otrzymywałam to mieszkanie ,Dlaczego z góry wszyscy narzucają w Urzędzie że nie mieszkam-z tego względu mam ponosić krzywdy i utratę zdrowia /bo Urząd mnie psychicznie gnębi -tak jak P. Pokojski/
  Iława jest dziwnym Miastem -gdzie gnębi się Obywatela który ma rację jako uczciwy obywatel –natomiast Urząd ma zawsze rację -a Pan Pokojski jako psychopata społeczny i rodzinny cieszy się. Myślę że wolność wypowiedz i swoboda wyrażana swoich poglądów -jest zagwarantowana z art.54 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Wszyscy maja prawo do równego traktowania przez władze publiczne . Wieloletnie znęcanie sie na dem mną- do dnia dzisiejszego ,który żyje w takim a nie innym świecie -gdzie toczy sie cała sprawa za drzwiami mego mieszkania- i tak zamyka się błędne koło.
  Jestem mieszkanką od urodzenia -dlaczego Urząd mnie traktuje po macoszemu wyrzuca na ulicę ,kontrolując mnie na każdym kroku ,wizjami komisjami –bardzo dziwnymi.
  Wiem że nie można wymeldować osoby która mieszka ,dlaczego w mym kierunku jest inne postępowanie administracyjne-które trwa ponad 2 lata -i nie ma końca. Urząd chce przez P. Pokojskiego mścić się bez końca- i pokazać w Iławie że Urząd jest ważniejszy niż Obywatel-to jest bezprawie w biały dzień .Ale cała Polska się o tym dowie jak Urząd traktuje osobę niepełnosprawną z pierwszą grupą ,która wielokrotnie prosiła o pomoc w temacie dot. przemocy w rodzinie.-w tym wymeldowania zgłoszonego bezprawnie przez byłego męża.

  Z poważaniem

 8. Prezydent Rzeczpospolitej Polski
  SKARGA
  proszę o pomoc -bezprawie w Iławie.
  Urząd Miasta w Iławie prowadzi sprawę ponad 2 lata o wymeldowanie mnie z mieszkania którego jestem głównym najmcą /mieszkam i płacę czynsz /
  Jestem osobą z 1-szą grupą inwalidzką oraz legitymacją osoby niewidomej.,oraz osobą wymagającą opieki osoby drugiej-Urząd Mista płaci mi dodatek.Jak mnie wymelduje to nie dostanę dodatku-może o taką kwotę chodzi P.Burmistrzowi i P.Sekretarz.
  Urząd postanowił wymeldować osobe niepełnosprawną z własnego mieszkania,które otrzymałam jako matka samotnie wychowujaca dzieci.Teraz kiedy je wychowałam,to Urząd wyżuca mnie na ulicę-bo jestem niepotrzebna. Urząd z kradzieży rozprowadza moje bilingi bankowe po róznych instytucjach ,oraz dane dotyczące mojej choroby.
  Może Urząd będzie mnie leczył -bo po cóz mu wiedzieć /u jakich lekarzy sie leczę, oraz w jakim kierunku -.To jest inwigilacja i bezprawie w Urzędzie Miasta.-wobec osoby niepełnosprawnej.Urząd gnębił i poniżał mnie przez 2 lata.,prowadząc opieszale sprawę -specyjalnie ją przedłużając ,a przy tym nękając /wizjami kontrolami w nocy -czy śpię ,Straż miejska mnie legitymowała w domu -czy miała takie prawo-chyba nie./itd.P.Sekretarz Urządu na wizji lokalowej -kontrolowała mi szafki w domu -czy to nie jest poniżanie.Nie mówiąc o przesłuchaniu świadków-z ulicy ,czy mieszkam itd.Czy sąsiedzi ze mną mieszkają aby wiedzieli kiedy wychodzę ,a kiedy śpię. itd.
  Opieka Społeczna w Iławie stała z boku-a przemoc domowa sie toczyła .Nie pomogła mi Prokuratura ,ani Policja w Iławie.Umożyli wszystkie postępowania o :kradzieży dokumętów,ubrań,mebli,pobicia ,zniewagi oraz przemocy.Były mąż znęcał się i bił,poniżała mnie.Od 4 lat jesteśmy po rozwodzie i nadal -kradnie mi korespondencję i rzeczy osobiste.
  Proszę wszystkich o pomoc -aby zakończyła się ta zniewaga ze strony Urzędu oraz byłego męża. Jak można żyć w mieście kłamstwa i bezprawia bez pomocy.
  Dla czego Urząd Miasta Iławy jest mściwy dla osoby ktora prosiła P.Burmistrza o pomoc a została wyrzucona na ulice. Pania Sekretarz tym chciała udowodnic że ona jest najważniejsza, gdy 28 maja odbyła sie sprawa administracyjna- ponizajaca mie to jeszcze to wykorzystala abym nie mogła zrobić wglądu do akt-dlatego że leżanc w szpitalu szybko podjeła decyzje o wymeldowaniu mnie.To jest bezprawie bo nieumożliwiła mi wniesienia z uwag co do protokółu i zeznań przez sąsiadów a w piśmie wyraznie pisało że dnia 16 zapadnie decyzja . Szybko zapadła wtedy gdy nie mogłam co kolwiek wyjasnić .Urząd się dużo przyczynił do pogorszenia mego stanu zdrowia. Poniżał mie w społeczenstwie Iławy – ja nigdy nie opusciłam mieszkania, ani brudu w nim nie miałam tak jak zostało to opisane- bo pan Pokojski szybko pomalował pokoj przed wizją lokalową -ale ja tego nie zrobiłam i zrobiono ze mie brudasa i na tej podstawie także stwierdzono ze nie mieszkam. Mam w pokoju kwiaty żywe gdy bym nie mieszkała to one takż by nie rosły od stycznia do marca byłam w domu potem trafiłam do szpitala w marcu i leżałam miesiąc na wszystkie powiadomienia odpowiadałam albo byłam osobiscie. Jak można napisać że odbierała siostra a nie ja mam na to świadków -ponadto jestem po rozwodzie 4 lata i co Pana Pokojskiego i Urząd obchodzi lub sasiadów co robie i gdzie przebywam.To jest moja prywatna sprawa.
  Pisałam wielokrotnie do Urzędu -ale co to kogo obchodza lepiej upokorzyć ośmieszyc i wyrzucić. Prawo w Polsce to ma tylko pies bo musi mieć dach nad głowo i ma jeszcze wieksze prawa niz człowiek /za wyżucenie psa jest kara 3 lata więzienia/ a kaleka na ulice- rozgłośnie tą sprawę na całą Polskę i Europę – jaka jest pani Sekretarz tego miasta niech się dowiedzą . Jakie jest prawo w Polsce- głośno jest o walce i przemocy w rodzinie ale że Urzędy gnębią i poniżają to tego nie ma. Może Trybunał zmieni prawo dla Sekretarzy i Burmistrzów takich jacy są w Iławie gdy to pójdzie na całą Polskę .
  szpital.dn.14.06.2013
  z poważaniem Agnieszka Pokojska
  14-200 Iława ul.Królowej Jadwigi 24/2 adres.korespondencyjny ul.Grunwaldzka 4/36 tel.606185415
  Do wiadomości : instytucje- Państwowe oraz Rządowe

 9. Szanowni Państwo – proszę o pomoc
  Urząd Mista wymeldował z własnego mieszkania ,osobę niepełnosprawną z 1-szą grupą inwalidztwa /niedowidzącą/
  Każdy kto może pomóc -w humamitarny sposób pomoże człowiekowi ,nad którym Urząd znęcał się od 2-lat prowadząc sprawę o wymeldowanie.Rozprowadzał kradzione bilingi bankowe,oraz medyczne – być może ZUZ nie będzie potrzebny bo leczył będzie Urząd Mista w Iławie.
  pozdrawiam AGA z Iławy.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: