Przeskocz do treści

Ustawa antyprzemocowa a sądy

19 lutego 2015

Temat przemocy w rodzinie jest narzucany społeczeństwu w sposób coraz bardziej uporczywy. Nie trzeba by geniuszem, żeby zauważyć, że inicjatorom tych kampanii wcale nie chodzi o dobro i harmonijne funkcjonowanie społeczeństwa, ale o coś zgoła odwrotnego. Chodzi o sianie fermentu, podejrzliwości i wzajemne skłócanie ludzi. Jest to logika perwersyjna ale oczywista w świetle faktów. Ciekawe, że w publicznych dyskusjach nie nazywa się rzeczy po imieniu, leczu porusza się w sposób mylący kwestie, jak tradycyjny model rodziny, etc. Jakiś czas temu otrzymałem zaproszenie na konferencję z prośbą o wygłoszenie krótkiego referatu na temat stanu sądownictwa. Referat przygotowałem zgodnie z życzeniem organizatorów możliwie treściwy. Ze względu na złe samopoczucie jednak nie wybrałem się tam osobiście a jedynie wysłałem tekst, który miał być odczytany. Na konferencji jednak zabrakło na niego czasu. Po dłuższej przerwie w pisaniu na moim blogu, pomyślałem, że sprawa jest tak aktualna, że warto ten tekst opublikować, co niniejszym czynię.


Sprawami sądownictwa zajmuję się od 9 lat, po tym jak zostałem fałszywie oskarżony o znęcanie się nad rodziną. Natychmiast zostałem odizolowany od moich sześcioletnich wówczas córek a tzw. postanowienia o kontaktach były wydawane świadomie w sposób uniemożliwiający ich wykonanie. Wyroki zapadały wbrew zdrowemu rozsądkowi i wbrew poszlakom wskazującym na fałsz oskarżenia, jak na przykład ogołocenie przez oskarżycielkę rodzinnego rachunku bankowego na 27 tys zł przed wniesieniem pozwu o rozwód. Badanie wariograficzne, któremu się poddałem jednoznacznie wskazywało na fałsz oskarżenia. Oskarżycielka odmówiła poddania się badaniu. Wyrok skazujący został podtrzymany w apelacji a akta sprawy były przeglądane przez kilkudziesięciu sędziów, włącznie z Trybunałem Konstytucyjnym. Nikt nie dopatrzył się nieprawidłowości! Po siedmiu latach procesów i wielokrotnym zamykaniu mnie w więzieniu, okazało się, że moja główna oskarżycielka ma zaburzoną osobowość ze skłonnościami do kłamstw i manipulacji. Również inni świadkowie oskarżenia zostali określeni przez biegłych jako niewiarygodni z ograniczonymi funkcjami intelektualnymi. Mimo to sądy odmawiają anulowania wyroków. Jest wprost przeciwnie. Wobec mnie wciąż toczy się kilka spraw karnych z oskarżenia owej zaburzonej kobiety, a sądy nie uczyniły nic aby naprawić moje relacje z córkami.

Mój przypadek nie jest odosobniony. Widać wyraźnie, że pod pretekstem dbałości o rodzinę i dzieci, ma miejsce walka z rodziną do tego stopnia, że fabrykowane są oskarżenia o przemoc.  Dąży się do rozszerzenia władzy sądów na prywatną sferą życia a w szczególności nad finansami. Dlatego sądy są tak bardzo zainteresowane narzucaniem i egzekucją alimentów, ale już zapewnieniem prawa do wychowywania dzieci – nie. Milczy na ten temat Rzecznik Praw Obywatelskich. Milczy opozycyjna Prawo i Sprawiedliwość, mimo propagandowej nazwy swoje partii. Sądy, ale też całe państwo polskie, straciły jakąkolwiek wiarygodność. Źródło zła leży w konstytucji, która narzuciła dominację sądownictwa przez stosunkowo wąską grupę społeczną o silnych powiązaniach rodzinnych, z korzeniami w PRL. Badania przeprowadzone nad elitami komunistycznym przez Andrzeja Łobaczewskiego, wskazują nas powszechność psychopatii wśród tej grupy. Cechy osobowości mają podłoże biologiczne i w dużej mierze są dziedziczne. Dodajmy do tego dziedziczenie zawodów prawniczych. Efektem jest zwyrodniała kasta ludzi tępych, lecz z olbrzymią władzą, poza jakąkolwiek kontrolą społeczną.

W konstytucji jest artykuł 182 mówiący o udziale obywateli w sprawowaniu wymiaru wymiaru sprawiedliwości. Artykuł ten został zapewne celowo sformułowany w sposób nieprecyzyjny. Jeszcze do marca 2007r. w sprawach karnych brali udział ławnicy. Od tego czasu sprawy te, nieraz poszlakowe, prowadzone są w sądach rejonowych przez pojedynczych sędziów, często młodych ludzi, bez doświadczenia życiowego i bez wpojonych nawyków uczciwości i odpowiedzialności. Efekty widzimy w postaci wyroków wspomnianych wcześniej. Ciekawe, że są uwagi, że komunistyczne sądy wykazywały więcej zdrowego rozsądku niż obecne. Wtedy byli jednak ławnicy. Obecnie nie tylko sądownictwo, ale całe państwo zostało przejęte przez kryminalną, psychopatyczną mafię. Jednocześnie społeczeństwo poddawane jest olbrzymiemu praniu mózgów. W mediach sączy się propaganda o niezawisłych chociaż surowych sądach i nie jest dopuszczana dyskusja na temat reformy wymiaru sprawiedliwości.

Sposoby wyjścia z sytuacji.

Zmiana tej sytuacji jest trudna. Zmiany jednak są możliwe a przede wszystkim konieczne. Nie można jednak liczyć na to, że obecna klika rządząca Polską zrobi to z własnej inicjatywy. Musimy tego dokonać sami. Metody prawne z walce z psychopatami u władzy są nieskuteczne. Psychopata nie działa w dobrej wierze, krytyka i presja psychologiczna nie mają na niego wpływu. Potrzebna jest współpraca rzeczywiście niezależnych mediów dla uświadomienia społeczeństwa a następnie organizowanie niezależnego obywatelskiego sądownictwa i struktur społecznych na wzór pierwszej Solidarności. Konieczna jest też lustracja osób w tych strukturach pod kątem zaburzeń osobowości i związków rodzinnych z aparatem terroru – dawnym i obecnym. Celem jest wprowadzenie do administracji osób o normalnych osobowościach z eliminacją psychopatów. W sądownictwie konieczna jest wymiana sędziów i przywrócenie udziału obywateli w orzekaniu, żeby wyroki był zgodnie ze społecznym poczuciem sprawiedliwości.

Bogdan Goczyński

 

Reklamy

From → Uncategorized

4 Komentarze
 1. O Ś W I A D C Z E N I E

  Oświadczam , iż kierując się uniwersalnymi zasadami dobra społecznego w tym sprawiedliwości , praworządności i uczciwości każdego nieuczciwego, skorumpowanego przez mafijną władzę w Polsce urzędnika państwowego , w tym sędziego, prokuratora będę traktował tak jak na to zasługuje i jak mi nakazuje moje sumienie i nie dopuszczę już nigdy do sytuacji , ażeby takie wartości ogólnoludzkie, w tym konstytucyjne jak niezawisłość , niezależność, bezstronność i sprawiedliwość były jedynie sloganami i przykrywką dla ich poza konstytucyjnych działań, częstokroć inspirowanych i sterowanych przez specsłużby oraz. że w tym celu wykorzystam całą swoją wiedzę operacyjno – śledczą oraz posiadane umiejętności , a także doświadczenie oraz wyobraźnię dziennikarską i polityczną oraz możliwości internetowe w kraju i za granicą , ażeby ci sprzedajni ludzie – w sytuacji ich bezkarności– do końca moich dni nie zaznali spokoju.

  Jednocześnie ostrzegam wszystkich , którzy na bazie społecznego niezadowolenia z działalności wymiaru sprawiedliwości dążą do rozwalenia władzy sądowniczej i prokuratorskiej i policyjnej w Polsce przed tego typu działaniami.

  Otrzymywane przeze mnie od różnych ludzi z Polski e-maile świadczą o morzu niesprawiedliwości na tym odcinku. Tak być nie może i nie będzie.

  Łódź, dnia 26 marzec 2015 r. Michał Jarzyński

 2. Nieukarane zbrodnie przeszłości , przy współudziale wymiaru sprawiedliwości drogą do kolejnych przestępstw i bezkarności spadkobierców nieukaranych zbrodniarzy . Przykład :

  Niestety w Polsce nie ma ustawy na temat nieukaranych zbrodni. Był taki projekt w swoim czasie druk sejmu nr. 1441 z 12 października 1990 r. .lecz na projekcie się skończyło.

 3. Polecam również ten artykuł, pod którym jest mój komentarz dotyczący min. Pana

  http://socjolog61.neon24.pl/post/120620,macki-bezpieki

  Życzę Panu dużo zdrówka !

 4. Moje rady dla poszkodowanych przez wymiar sprawiedliwości w Polsce, będące w związku z jednym z pytań skierowanych do mnie przez poszkodowanych, których obecnie w Polsce jest już prawdziwa armia.

  Instytucja wyłączenia sędziego, a nawet organu , czy też zawieszenia postępowania to środki doraźne , dodatkowo będące pod ich pełną kontrolą i od nich całkowicie zależne. Stąd ich wykorzystanie z korzyścią dla Pana , czy każdego z poszkodowanych przez wymiar sprawiedliwości należny uznać za ich środki , czy inaczej mówiąc za środki koncesjonowane przez nich, co nie oznacza , ażeby z nich nie korzystać, lecz perspektywicznie – z punktu widzenia zainteresowanego – patrząc ich skuteczność jest żadna .

  Stwierdzam autorytatywnie i imperatywnie, iż w chwili obecnej nie ma możliwości podjęcia z nimi frontalnej walki są za mocno okopani na swoich pozycjach i działają w sposób zorganizowany , mafijny. Jedyny sposób walki z nimi to „partyzantka”. W tym celu warto kierować się moimi wytycznymi , które sformułowałem w swoim „Manifeście/ odezwie do Polaków „, a szczególnie w Pana sytuacji w pkt.3 tutaj : https://opolczykpl.wordpress.com/2015/01/22/manifest-odezwa-dysydenta-komandosa-michala-jarzynskiego-do-polakow/ z dostosowaniem treści tego punktu do sytuacji procesowej.

  W walce z nimi trzeba być przygotowanym na najgorsze tj. więzienie, psychuszkę itd. , przy jednoczesnej pełnej non stop prowadzonej przez nich inwigilacji Pana poczynań. Musi Pan mieć świadomość tego, iż każde słowo wystukane przez Pana na klawiaturze Pana komputera jest na bieżąco na podglądzie przez nich. W związku z tym trzeba przede wszystkim pracować nad własną psychiką, by nie padła w sytuacji kompletnej beznadziei, zaszczucia i osamotnienia. Znam przypadki ludzi , którzy w takich sytuacjach zwariowali lub targnęli się na swoje życie.

  Niech Pan mi pokaże człowieka , który autentycznie pomógł Bogdanowi Goczyńskiemu w jego trudnej nadzwyczaj dla niego niekomfortowej psychicznie sytuacji. Natomiast jest wielu takich , którzy zażerowali na jego przypadku, ażeby się uwiarygodnić w opinii publicznej i uzyskać status „obrońcy pokrzywdzonych’. To falsyfikaty przyjaciół, zresztą w większości to jedni z nich , tylko działający w mediach. Na nich nie ma co liczyć. Zresztą – jak Pan widzi po sobie – ludzie , nawet ci uznani za superopozycjonistów nie chcą z różnych powodów angażować się w nie swoją sprawę na zasadzie „to mnie nie dotyczy”

  W nawiązaniu do tego co powiedziałem wyżej jedyną skuteczną metodą walki z nimi to „partyzantka” , naturalnie rozumiana, nie dosłownie , lecz w przenośni i polegająca min . na wypracowaniu takich środków, by oni zaczęli się Pana bać i by doszli do wniosku , że walka z Panem , im się nie opłaci. Tutaj gama środków jest nieograniczona, przy czym należy – jak nakazuje prakseologia / Jarosław Rudniański to świetnie opisał w jednym ze swoich artykułów na temat walki z silniejszym o wiele od siebie przeciwnikiem/ wykorzystać ich broń i skierować przeciwko nim samym. To teoria , a praktyka.

  Ich bronią są przepisy prawa . Należy zakładać im sprawy, które można im założyć, bo ich założenie nie będzie zależne od nich ,tylko od założyciela. Jakie sprawy mam na myśli : to przede wszystkim sprawy o naruszenie dóbr osobistych /prawo cywilne/ oraz z oskarżenia prywatnego /prawo karne/. Oni bardzo nie lubią występowania w roli ściganego, stąd należy im dostarczyć duża dawkę tego , czego oni nie cierpią.. Ich społeczny wizerunek na którym im tak bardzo zależy zostanie podkopany . Dla nich oznacza , to ich śmierć cywilną .

  Gdy się chce pozwać sędziego lub prokuratora oni zawsze zastawiają się faktem, iż byli w tym czasie funkcjonariuszami państwowymi. /to tłumaczenie coś mi przypomina, a mianowicie zbrodniarzy na procesie norymberdzkim / . Otóż wszelkie wątpliwości na ten temat /o czym się głośno nie mówi, by nie drażnić plebsu/ już dawno zostały rozstrzygnięte zarówno w judykaturze jak i doktrynie/ . Podaje namiar : Wytyczne wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej w sprawach odpowiedzialności Skarbu Państwa oraz państwowych osób prawnych za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy państwowych – MP z 1971 r. nr.20 poz.136 , a także St. Garlicki „Odpowiedzialność cywilna za nieszczęśliwe wypadki ” – Wyd. Prawnicze 1971 r. str.171 oraz komentarz do kc – Wyd. Prawnicze W-wa 1972 r. tom II str. 1002.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: