Przeskocz do treści

Trybunał Konstytucyjny w służbie szwindlerów

17 lipca 2011

Wielokrotnie twierdziłem, że polski wymiar sprawiedliwości jest organizacją przestęczą, w dodatku z bardzo konkretnie określonymi celami. Ostatnio poszedłem dalej i pokazałem, że odnosi się to do całego państwa polskiego. Teraz jednak chciałbym się skupić na organie mającym rzekomo stać na straży praworządności w Polsce, czyli Trybunale Konstytucyjnym. Jak wiele osób zdaje sobie sprawę, polskie prawo z Konstytucją ma niewiele wspólnego i jest to system służący zarówno do pospolitych oszustw jak i niszczenia podstaw funkcjonowania społeczeństwa. Osoby zaś broniące się przed bezprawiem regularnie zamykane są w psychuszkach. Wydaje się do tego, że jest to proceder o skali znacznie większej niż w dawnych Sowietach, nie mówiąc już o PRL.

Czytelnicy mojego bloga zapewne wiedzą, że w moim imieniu zostały złożone dwie skargi konstytucyjne, kwestionujące sposób działania polskich sądów. W pierwszej z nich zaprotestowałem przeciwko usunięciu ławników ze spraw karnych, druga skarga dotyczy kodeksu rodzinnego (czy też raczej antyrodzinnego) oraz składu sądów czyniącego z ławników figurantów. Prawdę mówiąc, już w momencie składania owych skarg nie miałem większych złudzeń, z jaką instytucją mam do czynienia. Pierwsza skarga czekała w Trybunale 11 miesięcy na decyzję czy szacowne gremium raczy ją rozpatrzyć. Druga dzieli podobny los od marca tego roku.

Wielokrotnie twierdziłem też, że ławnicy nie byli usunięci przypadkowo, lecz że prawdziwą przyczyną było dążenie sitwy do przejęcia totalnej władzy w państwie, także władzy politycznej. Jak wiadomo bowiem, sądy w Polsce są często wykorzystywane do niszczenia przeciwników systemu, w tym także uczciwych polskich przedsiębiorców i osób niezależnych. Sądów używa się też do rozbijania rodzin i do podstępnego wywłaszczania Polaków. I właśnie taka sprawa była podstawą mojej pierwszej skargi. W celu przejęcia majątku, przy jawnie spreparowanym oskarżeniu, zostałem skazany za pobicie żony. Gdy zaś broniłem się, próbowano zamknąć mnie w psychiatryku.

Ostatnio w sprawie tej skargi dostałem od Trybunału odpowiedź – zaskakującą, ale jedynie w sensie bezczelności i poziomu. Do tej pory byłem bowiem przyzwyczajony do szwindli na poziomie sądu rejonowego czy okręgowego. Naturę tych oszustw opisałem między innymi w artykule „Kasta szwindlerów”. Wydawało mi się jednak, że instytucja taka jak Trybunał Konstytucyjny, nie będzie chciała się kompromitować, gdyż na jej ręce patrzy społeczeństwo. Nic z tych rzeczy. Sędzia TK, Wojciech Hermeliński, „wybitny prawnik”, zachował się jak typowy szachraj z podrzędnego sądu. Na posiedzeniu niejawnym postanowił nie dopuścić do rozważenia skargi, twierdząc, że jest oczywiście bezzasadna. Uzasadnił to tym, że ponieważ art. 182 Konstytucji nie precyzuje formy udziału obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, to macherzy z Ministerstwa „Sprawiedliwości” mogli ławników zupełnie usunąć. Trybunałowi również jakoś nie przeszkodziło, że art. 45 Konstytucji stanowi, że „Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd” i nie raczył nawet uzasadnić zwłoki i niejawności swojego posiedzenia. Być może, zgodnie ze specyficzną logiką polskich sędziów, będzie argumentował, że przecież trybunał to nie sąd.

Jak elastyczny jest Trybunał widać po argumentacji w podobnej skardze konstytucyjnej z 29 listopada 2005r. Wówczas to Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wpadł na pomysł, że wybór ławników przez rady gmin jest niekonstytucyjny, bo przecież ławnik to sędzia, a sędziów desygnuje Krajowa Rada Sądownictwa i zwrócił się z takim pytaniem do Trybunału. Jak widać, stosując talmudyczną sofistykę, na gruncie prawa można uzasadnić wszystko. Wtedy jednak TK nie dojrzał widocznie jeszcze do decyzji, że osobnikom w togach należy się pełnia władzy i zachował się zgodnie ze zdrowym rozsądkiem. Oczywiście ławnicy wybierani przez KRS byliby kpiną z art. 182 Konstytucji, czyli udziału obywateli w wymiarze sprawiedliwości. Cytuję za uzasadnieniem wyroku: „Trafny jest pogląd, że z treści art. 182 wynika, iż nie jest możliwe ani całkowite wyłączenie obywateli ze sprawowania tej funkcji (wymiaru sprawiedliwości), ani takie jej zawężenie, by udział ten przybrał zakres jedynie symboliczny.”

Charakterystyczna jest też opinia ówczesnego Prokuratora Generalnego przedłożona Trybunałowi: „Zagwarantowany w art. 182 Konstytucji udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości służyć ma w założeniu realizacji w orzecznictwie społecznego poczucia sprawiedliwości, ale ważny jest również z tego powodu, że zapobiega nadmiernej hermetyzacji środowiska sędziowskiego i uchylaniu się przez nie od kontroli społecznej. Osiągnięcie tych celów wymaga zapewnienia szerokiej reprezentacji obywateli uczestniczących w rozpoznawaniu i rozstrzyganiu spraw sądowych.”

Również Marszałek Sejmu widział konieczność udziału ławników w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości: „Rolą ławników jest reprezentowanie społeczeństwa w wymiarze sprawiedliwości i jego społeczna kontrola.”

Jak się wydaje, konstytucja od tamtego czasu nie zmieniła się. Być może jednak Trybunał uważa, że w polskim systemie prawnym zasada precedensów nie obowiązuje i w swojej niezawisłości nie musi brać pod uwagę swoich wcześniejszych wyroków? W każdym razie na postanowienie o niedopuszczeniu skargi złożyłem zażalenie, tym razem sam, gdyż dotychczasowy adwokat odmówił mi pomocy. Oczywiście w skardze konstytucyjnej na wszelki wypadek wprowadzono przymus adwokacki a znalezienie prawnika do skargi i w dodatku tego typu, graniczy z cudem. Czyli jak nie kijem, to pałką. Co prawda zażalenie to nie skarga, ale sposób myślenie wysokiego gremium już znamy. Zresztą poczekajmy, zapewne otrzymam formalną odpowiedź.

Warto przy tym wspomnieć jak kwestia społecznego udziału w orzekaniu była (przynajmniej formalnie) rozwiązana w PRL. Otóż art. 49 (w pierwotnym brzmieniu) Konstytucji z 22 lipca 1952 r., brzmiał „Rozpoznawanie i rozstrzyganie spraw w sądach odbywa się z udziałem ławników ludowych, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie”. Ciekawy był też artykuł 50 stanowiący o wyborze ławników i sędziów. Tak więc konstytucja PRL, jeśli chodzi o sądownictwo, była bardziej demokratyczna niż obecna. Oczywiście była jeszcze kwestia realizacji owych zapisów. Ciekawe też, że nie przypominam sobie protestów w związku z ustawą z marca 2007r właśnie usuwającą ławników z sądów karnych. Przypomnijmy, że było to za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Ustawa ta była niewątpliwie przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości pod kontrolą Zbigniewa Ziobry, pragnącego uchodzić za przykład praworządności, nie była też oprotestowana przez prezydenta mimo jej ewidentnej niekonstytucyjności. Daje to wiele do myślenia na temat, kto rzeczywiście rządzi w Polsce.

Wracając jednak do skargi, to mimo że spodziewałem się przekrętu, postanowienie sędziego Hermelińskiego czy jednak Trybunału, bo raczej nie była to jednoosobowa decyzja, pozostawiło niesmak i chciałoby się powiedzieć, że jaki trybunał, takie postanowienie.

Zgodnie z obietnicą daną Trybunałowi w zażaleniu i żeby nie być gołosłownym, w linkach przedstawiam korespondencję z TK w sprawie tej skargi. Mam przy tym nadzieję, że owe dokumenty będą cenną pomocą dla studentów prawa w celu skonfrontowania teorii niezawisłych sądów z praktyką.

Bogdan Goczyński

Dokumenty

Skarga konstytucyjna TS 180/10

Postanowienie o odmowie nadania biegu skardze TS 180/10

Zażalenie na odmowę nadania skardze biegu.

Pismo z prośbą o wyznaczenie terminu rozpatrzenia skargi.

Odpowiedź Trybunału na prośbę o wyznaczenie terminu rozprawy.

Artykuły związane z tekstem.

Kasta szwindlerów

Numer na wariata.

Rzeczpospolita przetępcza.

Rzeczywiste oblicze polityki prorodzinnej.

Wariograf potwierdza fabrykowanie oskarżeń

Społeczni sędziowie w polskich sądach? Skarga w Trybunale Konstytucyjnym.

Walka o prawa ojców. Skarga w Trybunale Konstytucyjnym.

From → Uncategorized

46 Komentarzy
 1. monitorpolski permalink

  No bo w Polsce są dwa systemy prawne – dla „swoich” i „pospólstwa”. Ten drugi można tylko porównać z „praworządnością” w systemie feudalnym bądź niewolniczym. Takie odpowiedzi jak Trybunału Konstytucyjnego, świadczą o tym, kto tam zasiada i po co. W mojej opinii, jest to instytucja fasadowa mająca na celu krycie swoich kolesi. System „wymiaru sprawiedliwości” jest bez wątpienia systemem represji, którego odpowiednikiem w stalinizmie były łagry.

 2. Ola permalink

  http://wiernipolsce.wordpress.com/2011/07/23/co-sie-naprawde-dzieje-na-polskich-blogach/ Na monitor polski tego umiescic nie moge bo obnaza prawde jaki to jest blob

 3. Warszawiak permalink

  Nie myli się tylko ten co nic nie robi.

 4. krzysztof permalink

  Jak nie zaczniemy dzialac to w niedlugim czaie bedziemy siedziec wszyscy pod kluczem.

 5. glomar permalink

  Reżim atakuje, bojąc się prawdy

 6. le Ming permalink

  „Osoby zaś broniące się przed bezprawiem regularnie zamykane są w psychuszkach.”

  Jakiś konkret? Czy tylko plucie?
  Aha, w języku polskim nie ma słowa „szwindler”. Za długo się na Antypodach siedziało? Zapomniało się polszczyzny? Typowy „patriota” z emigracji…

 7. Rafał ze Szczecinka permalink

  Aresztowanie Bogdana Goczyńskiego jest tylko potwierdzeniem jego słusznych stwierdzeń – „polski wymiar sprawiedliwości jest organizacją przestępczą, z bardzo konkretnie określonymi celami i odnosi się to do całego państwa polskiego”. Nie sposób przecież polemizować z jego słusznym stanowiskiem jeżeli uwzględni się wszystkie rozproszone po całym kraju skrawki dowodowe i ułoży w jedną logiczną całość. Ja również wieloma takimi dysponuję. http://www.aferyprawa.eu/A​dwokatura/BEZPODSTAWNY-AKT​-OSKARZENIA-AUT http://www.youtube.com/wat​ch?v=wBkItO5vZhc . Trzeba wszelkimi możliwymi sposobami bronić Bogdana Goczyńskiego przed kolejnym bezprawiem PO-lskiego „wymiaru sprawiedliwości”. Poprę każda inicjatywę zmierzającą do uwolnienia tego zasłużonego dla Kraju człowieka i dziennikarza, który miał odwagę nazwać rzeczy po imieniu.

 8. porządni sędziowie powinni się zjednoczyć i obalić ten chory system

 9. multimir permalink

  Najwyższa pora zastanowić się, czy to zaniedbanie czy metoda? I pójść wyżej, próbować zrozumieć więcej, mianowicie dlaczego jesteśmy tak „wyróżnieni” przy milczącej aprobacie świata? Dlaczego jesteśmy tak „wyróżniani” w wielu dziedzinach?

  Tutaj leży odpowiedź i punkt wyjścia. Nie można bazować na naiwnym poglądzie, że to po prostu przypadek. Wówczas podejmuje się wysiłek zmiany tego co złe, ale zaaplikowany w miejscu przewidzianym właśnie do wyzuwania z energii.

  Każde skuteczne leczenie rozpoczyna się od ustalenia przyczyny.

 10. Mario permalink

  Telewizja nam wmówiła że komuna upadła:)Ludzie którzy sprawowali w tamtych czasach zniknęli(rozpłynęli się w powietrzu?)i teraz mamy demokrację i praworządność:).Najgorsze w tym jest to że ludzie w to wierzą(bezkrytycznie).

 11. multimir permalink

  Witam.
  Mam nadzieję, że ostatnie przejścia nie osłabiły ducha i będzie kontynuacja tak ważnych, a
  rzadko poruszanych tematów.

  Największy problem to właśnie powszechne dostrzeganie prawidłowości i metod jakimi
  posługuje się władza.

  Ciekawe czy przyszło Panu do głowy, że władza celowo tworzy niemoralną kastę prawników,
  osiąga w ten sposób jej dyspozycyjność, oraz naturalne wówczas, utrzymywanie tajemnicy
  przez tę grupę. Dyspozycyjni także w niemoralnych działaniach i nie trzeba ich pilnować
  a na dodatek odpada problem sprzeciwów wewnętrznych. Czysty pragmatyzm, niekoniecznie
  przez tę grupę dostrzegany.

  Znany jest taki mechanizm, a więc z absolutną premedytacją mógł być (był) zastosowany.
  Z pewnością mieli o nim wiedzę i szeroko stosowali go komuniści.

  Zwalczając hydrę trzeba sięgnąć do jej fundamentów, nie dać się wmanewrować w kopanie się z koniem, bo to boli i pochłania energię na obronę, nie na budowanie.

  Pozdrawiam.

 12. ryszard nowicki permalink

  Bardzo podobnie sędziowie,prokuratorzy i policjanci fałszowali w mojej sprawie.Był rok 2008.Przy wyrokowaniu sędzia zataił wszystkie dowody na oskarżycielski spisek:przekupstwo,zmuszanie i ustalanie fałszywej wersji,które przedstawili ci sami świadkowie oskarżenia.Wyrok 7,5 roku więzienia oparto w Toruniu o wybrane fragmenty zeznań i dowodowe fałszerstwa sędziego Jędrzeja Czerwińskiego.Zamierzam wznowić postępowanie,ale prawnicy twierdzą,że bez dziennikarskiego wsparcia nie mam szans.Proszę mi pomóc.

Trackbacks & Pingbacks

 1. Trybunał Konstytucyjny w służbie szwindlerów « Dziennik gajowego Maruchy
 2. Zachciało się Polakom sprawiedliwości? TK: Aj, za dużo chcecie! « Monitorpolski's Blog
 3. Blog,który wszyscy powinni czytać. « Zenobiusz's Blog
 4. Zamknięto znanego dziennikarza i blogera Bogdana Goczyńskiego « Monitorpolski's Blog
 5. Zamknięto znanego dziennikarza i blogera Bogdana Goczyńskiego « Zenobiusz's Blog
 6. Autor artykułu “Trybunał Konstytucyjny w służbie szwindlerów” bloger i dziennikarz Bogdan Goczyński aresztowany
 7. Zamknięto znanego dziennikarza i blogera Bogdana Goczyńskiego « Dziennik gajowego Maruchy
 8. AKCJA POPARCIA DLA UWIĘZIONEGO BOGDANA GOCZYŃSKIEGO « Stowarzyszenie ZAWSZE SOLIDARNI
 9. Okno
 10. Wiadomości w skrócie, 30 lipca 2011r. « Monitorpolski's Blog
 11. UFO zdemaskowane jako twór niemieckich inżynierów, choć nie do końca… « Monitorpolski's Blog
 12. Nowe fakty na temat konspiracyjnego zamachu w Oslo « Monitorpolski's Blog
 13. AKCJA POPARCIA DLA UWIĘZIONEGO BOGDANA GOCZYŃSKIEGO « Manifesty
 14. Zamach w Norwegii: e – śledztwo « Kefir 2010 – blog bez cenzury
 15. Czy w Polsce szykuje się zamach terrorystyczny? « Monitorpolski's Blog
 16. Wydarzenia i komentarze, 2 sierpnia 2011r. « Monitorpolski's Blog
 17. Co prorok Enoch wiedział o gigantach? « Monitorpolski's Blog
 18. DZIENNIKARZ AFER PRAWA ZA KRATKAMI !! | POLScott24
 19. Rewolucja w USA przeciwko bankierom? « Monitorpolski's Blog
 20. Sejm źle skończył kneblując wolność słowa « Monitorpolski's Blog
 21. Demonstracja w sprawie poparcia dziennikarza Bogdana Goczyńskiego « Monitorpolski's Blog
 22. Czy powrócą szczepienia? « Monitorpolski's Blog
 23. Cumbre Vieja – kataklizm czy ratunek dla świata. Tim Rifat. « Monitorpolski's Blog
 24. Koniec „stanu wojennego” – ciszy wyborczej. Można komentować « Monitorpolski's Blog
 25. Goczyński w objęciach „Szatana” « Monitorpolski's Blog
 26. Linki, e-maile i komentarze 19 października 2011r. « Monitorpolski's Blog
 27. Interweniujcie w.s. Bogdana Goczyńskiego! « Monitorpolski's Blog
 28. Trybunał Konstytucyjny – szacowne grono oszustów « Dziennik gajowego Maruchy
 29. Jak tępa mafia wymiaru robi Polaków w trąbę – Bogdan Goczyński | forumemjot
 30. Jak tepa mafia wymiaru robi Polakow w trabe « B.Goczynski's Blog
 31. Film: Aresztowanie twórcy Sądu Obywatelskiego Bogdana Goczyńskiego « Monitor Polski
 32. Herszt schizofreników nowym prezesem NIK | WIERNI POLSCE SUWERENNEJ
 33. Kto się boi ławników?

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

%d blogerów lubi to: